Tento web pouv k poskytovn slueb, personalizaci reklam a analze nvtvnosti soubory cookie. Pouvnm tohoto webu s tm souhlaste.
Souhlasm
Vce informac
  
 Menu
 O ns
 Aktuality
 Tm
 Fotoalbum
 Fotogalerie
 Kalend zvod
 Vsledky zvod
 Kam na trnink
 Vae podpora
 Cyklovlety

 Nov aktuality
2017 - aktuality
10.03.17 Shrnut 2016
31.12.15 Shrnut 2015
31.12.14 Shrnut 2014
31.12.13 Shrnut 2013
31.12.12 Shrnut 2012
31.12.11 Shrnut 2011
31.12.10 Shrnut 2010

 Pihlen

 Kontakt
enduro@horazdovice.cz
Najdete ns na Facebooku:

 Webmaster

Aktuality
 
aktuality jsem pojal formou kroniky, abychom mli na co vzpomnat

16.7.2016 umavsk Amatr CUP - Pacov
23/07/2016 06:29 GMT

Poslno od admin

Vaek Lsa nm poslal krsnou aktualitu z Pacova, ale protoe je as dovolen, uveejujeme ji s tdennm zpodnm:
Take jak to s nam ,,drustvem dopadlo na zvodu AC drustev v Pacov udlo se toho na jeden den a pli.. ale..  jist se nebudete zlobit, kdy zanu od zatku a popoad..  asi ped 14 dny Jirku Stejka napadlo, e bychom  v Pacov na umavku mohli kdy u se to tam teda jede - sloit dohromady i nae vlastn drustvo..  jako npad se nm to jevilo vborn a tak jsme uzaveli pakt s Jirkou, mnou(Venca), Patrikem a Milanem Vankem juniorem i seniorem.  Byly asi 3 dny ped zvodem a v tom pila pro nae jet nenarozen drustvo velk rna a to v podob oznmen, e nejdleitj len naeho teamu (pozn.redakce - byl pedpoklad nejlepho umstn a nejvtho bodovho zisku) Mila jun. onemocnl ..  pr njak nepjemnost se zrakem doufejme e to nebude nic Vnho a m napklad jen pouze chvilkov oka msto pro jeho nablskanou KTM pro njakou slenu z koupalit.  Jinak bych rd trochu odboil a pipoml,  e Mila je nejmlad,  ovem myslm nejodvnj len naeho teamu a to pro to, e se zastuje ji tm pravideln MRj sm sem se o tom pesvdil cca ped 14 dny v Jinn!!!!! A te zpt k drustvm v Pacov trochu zklaman z naeho zmenehho drustva jsme se v sobotu rno vydali smr Pacov.  Jirka s rodinou obvali depo ji den pedem a pipravovali si prostor pro oberstven , kter provozuj (mimochodem stejky jsou fakt luxusn!) a pitom nm dreli ndhern msto v depu hned nad trat. Co ns ale neekalo za pekvapen  ..pi pihlen se zjistilo e nae drustvo neme bt platn a to pro to, e jsme asi z 5 parametr v propozicch nesplovali asi ani 1 (pozn redakce: pt by si je chtlo asi pest J) a proto jsme se do zvodu museli pihlsit kad pouze sm za sebe..  teda krom Jirky ..jakmile se ostatn teamy dozvdli e Jirka nem angam ihned po nm managei ostatnch drustev shli jako po posile  (pozn. redakce nezapomenout poslat fakturu za zapjen jezdce do jinho teamu!!!) . Tak to byl zatek a te k trninky seznamovky probhali hladce, tra za cel tden pkn prokropen a vyjdli se hezk stopy a koleje..seznamovky jsou na AC na mj vkus docela krtk.. ale probhli bez pot.  Nsledovala rozprava,  pi kter bylo sdleno, ekl bych rekordn slo, 360 pihlench motocykl, to znamenalo, e kad kategorie mla pi startu pln startovac rot!  Po tto informaci nm spadla brada a s tmto vrazem jsme poslouchali dle  v kategorii hobby MX2 kde startoval Patrik bylo pihleno neuvitelnch 65 jezdc a kvalifikace mla rozhodnout, kdo pojede dom a kdo se me zastnit zvodu ..  Patrik ml  17 as v tto nabit konkurenci  co mu zajistilo i dobr msto pro starty.  V pestvce mezi zvody a kvalifikacemi museli poadatel upravovat tra  co je pi tak velkm potu motorek nutnost.. a tm nabval skluz v asovm harmonogramu.  Jako prvn na start nastoupil Patrik start se mu povedl a jezdil nkde v prvn destce,  ovem pak piel pd (pozn. redakce: zejm pli sledoval pozad sleny 131, kterou se stle ,,snail pedjet a zejm pehldl drku v otce) po t sthac jzda a v cli tum nkde k20 mstu.  Jirka dobe odstartoval a cel zvod jel s jistotou a dojel si pro 11 msto.  Pak jsem se konen dokal j ..bylo nco kolem pl tvrt! A na start jsem el nkde kolem 40 msta a to u se na startovm rotu moc vybrat ned, startoval jsem tedy ne pli tastn pozice. Tomu co se stalo pak jsem zkoro nevil ani j sm spadl ebk a j byl za prvn otkou tet! trvalo to ovem asi pouh 2 zatky J ale ten pocit kdy vyplte na startu rybnk dalm 40 borcm na sjet mitasce je k nezaplacen! J no a pak u se to se mnou vezlo piel pd a pozdji jet defekt zadnho kola.. take jsem nedojel.  Druhou rozjku jsem tak nedojel, kdy nezradila technika ale tlo ( u se mi asichtlo spt ..bylo toti nco kolem osm hodiny a to je peci jen po veernku!!).  Druh rozjka se Jirkovi opt povedla a dojel na 13 mst a celkov by to mlo bt 11 msto a urit drustvu, ktermu se propjil, pinesl hezk vsledek! Patrik ml druhou rozjku celkem smolnou.. na startu se pimotal do hromadnho pdu .. rychle se ale vzpamatoval a dohnl, co se dalo, dostal se znovu a opt k jedin slen  startovnho pole -131- kterou za dnou cenu (nevme jestli nechtl nebo nemohl) nepedjel..  takto probhal zvod asi do poloviny a v tom Patrik nikde  za pr minut pitlail svj specil s tm e mu opt vypovdl motor. Stalo se to letos ji po tet, tentokrt ze zatm jet nezjitn piny. Kdy to shrnu, tento zvod pro n tm vsledkov nic moc, ovem za cel den jsme zstali vichni njak cel,  take jsme spokojen odjdli dom.  Budeme se tit na dalch zvodech!


   

Email Print

Partnei 


Jakkoliv uit obsahu, vetn pevzet, en i koprovn text a fotografi, je bez souhlasu admina zakzno!