Tento web pouv k poskytovn slueb, personalizaci reklam a analze nvtvnosti soubory cookie. Pouvnm tohoto webu s tm souhlaste.
Souhlasm
Vce informac
  
 Menu
 O ns
 Aktuality
 Tm
 Fotoalbum
 Fotogalerie
 Kalend zvod
 Vsledky zvod
 Kam na trnink
 Vae podpora
 Cyklovlety

 Nov aktuality
2017 - aktuality
10.03.17 Shrnut 2016
31.12.15 Shrnut 2015
31.12.14 Shrnut 2014
31.12.13 Shrnut 2013
31.12.12 Shrnut 2012
31.12.11 Shrnut 2011
31.12.10 Shrnut 2010

 Pihlen

 Kontakt
enduro@horazdovice.cz
Najdete ns na Facebooku:

 Webmaster

Aktuality
 
aktuality jsem pojal formou kroniky, abychom mli na co vzpomnat

22.5.2016 SMS Praha - Tupadly
24/05/2016 04:16 GMT

Poslno od admin

Vaek Lsa nm poslal report z nedlnch Tupadel....
Bylo parn nedln dopoledne a.  psal se 22 kvten a na tetm zvod STEEL PRO CUPu v Tupadlech u Klatov, se za n team, postavilo na start celkem 6 zvodk.
Zaneme od tch nejmench. V Juniorech zvodil Mila Vanek. Bylo na nm vidt se dobe vyspal a u od rna pobhal s kamardy po depu, cel den mu neopadal smv na tvi a nebt nkolika pd a nslednch sthacch jzd, by to byla urit bedna, tentokrt se ale musel spokojit s celkovm 10 mstem.
Ve skupin Hobby MX2 ns reprezentoval Pepa Ludvk a Patrik Holub, veer ped zvodem Patrik trnoval kondici v hani s fanynkami na parketu a proto se rno po pjezdu ctil velmi sv, odpoat a pln sil a testosteronu, ml natolik sil e po kontrole stavu pneumatik na svm specilu usoudil, e je poteba ostejch pry, proto poslal svho mechanika Jardu pro nov pneu a jet ped prvnm trninkem pezuli a to byla oividn dobr volba. O trnincch se v klidu seznamoval s trat, kter po obasnm kropen pipomnala ledovou drhu, zato zvody vypadaly velmi dobe, koda jen e v prvn rozjce se dostal do drobnch problm s technikou a tm se pipravil o mon 8 msto. V druh rozjce ml pkn start a soupem i divkm ukzal, e s nm musej ve pedu pole potat. Celkov vsedky bohuel nevm, budou zde urit co nevidt. 
Pepa si v prvnm zvod vybral trochu smly, hned po pejet startovacch ebku zavadil o zadn kolo soupee a to ho nemilosrdn poslalo k zemi, Pepu to ale jako zkuenho matadora vbec nerozhodilo a to co nsledovalo po tom, to by se nechalo pirovnat k zbrm z aknho filmu! Pepa se z poslednho msta rval kupedu a ped koncem zvodu dohnal prvn ptku, druhou rozjku u si dal na kontakty po startu pozor a vechno belo jako na drtkch. Pepa si na vyhlen doel pro Pohrek a s blaenm smvem odjdl dom.
Ve skupin Open jsem n tm zastoupil j koda byla, e se ns selo pouze asi 9, co m trochu mrzelo protoe jsem v zdi startovnho pole neml moc s km zvodit J. Po menm trninku ns zbylo dokonce 8 protoe ml jeden z koleg velmi nepijemn pd a musela zashnout zdravotn sluba-nafukovac lehtko-majky.. fuj  doufejme e se brzy d dokupy.  A protoe byl od samotnho rna hic jako na sahae, samotn rozjky nm zkrtili na 17 minut + kolo a na prvn rozjku nm vydatn nakropili tra, take bylo o zbavu postarno.. kdybych ml njak barvit vylit svj pocit myslm e u pesn vm, jak se ct erstv narozen tele, kter si stoupne roztesenma nohama na led! J  Rozjky byly tentokrt divcky mn zajmav jak se odstartovalo, tak se dojelo koda mal asti. Dojel sem nkde v zdi ale piln sbrm body do serilu!
A posledn nmi zastoupenou skupinou byli Veterni, kde byli Mila Vanek sen. A Mra Brek.  Na samotn start se postavil u jen Milan,(Mrovovo absenci probereme pozdji) kter ml hezky nalpnuto v prvn rozjce ale zhruba v polovin zvodu prorazil zadn kolo (tmto bych chtl oslovit Milovi sponzory urit by Milana potil drek napklad ve form njakho bezduovho systmu tubliss nebo mousse co zvod, to due...) druhou rundu u dojel celou a celkov mu to hodilo tum 12 msto.
Tak a te nae ern ovce Mra Brek, ten odjezdil trnink, kvalifikaci a pak se nepozorovan vytratil, dajn na njak koncert jaksi kapely ac/dc  snad.  Neslchno  za co m teda velk vroubek a ko! J  ale uvidme, uvidme teba ho ta nvtva koncertu nabila bude se o to vc bude snait na dalch zvodech!
Take kdy to nakonec vechno shrnu vichni jsme dojeli zdrav, spokojenm, nkdo s pohrkem a kdo si neuhnal pohr, ten ml anci alespo na podn pal.


   

Email Print

Partnei 


Jakkoliv uit obsahu, vetn pevzet, en i koprovn text a fotografi, je bez souhlasu admina zakzno!