Tento web pouv k poskytovn slueb, personalizaci reklam a analze nvtvnosti soubory cookie. Pouvnm tohoto webu s tm souhlaste.
Souhlasm
Vce informac
  
 Menu
 O ns
 Aktuality
 Tm
 Fotoalbum
 Fotogalerie
 Kalend zvod
 Vsledky zvod
 Kam na trnink
 Vae podpora
 Cyklovlety

 Nov aktuality
2017 - aktuality
10.03.17 Shrnut 2016
31.12.15 Shrnut 2015
31.12.14 Shrnut 2014
31.12.13 Shrnut 2013
31.12.12 Shrnut 2012
31.12.11 Shrnut 2011
31.12.10 Shrnut 2010

 Pihlen

 Kontakt
enduro@horazdovice.cz
Najdete ns na Facebooku:

 Webmaster

Aktuality
 
aktuality jsem pojal formou kroniky, abychom mli na co vzpomnat

16.7.2016 umavsk Amatr CUP - Pacov
vce od tho autora ()
Vaek Lsa nm poslal krsnou aktualitu z Pacova, ale protoe je as dovolen, uveejujeme ji s tdennm zpodnm:
Take jak to s nam ,,drustvem dopadlo na zvodu AC drustev v Pacov udlo se toho na jeden den a pli.. ale..  jist se nebudete zlobit, kdy zanu od zatku a popoad..  asi ped 14 dny Jirku Stejka napadlo, e bychom  v Pacov na umavku mohli kdy u se to tam teda jede - sloit dohromady i nae vlastn drustvo..  jako npad se nm to jevilo vborn a tak jsme uzaveli pakt s Jirkou, mnou(Venca), Patrikem a Milanem Vankem juniorem i seniorem.  Byly asi 3 dny ped zvodem a v tom pila pro nae jet nenarozen drustvo velk rna a to v podob oznmen, e nejdleitj len naeho teamu (pozn.redakce - byl pedpoklad nejlepho umstn a nejvtho bodovho zisku) Mila jun. onemocnl ..  pr njak nepjemnost se zrakem doufejme e to nebude nic Vnho a m napklad jen pouze chvilkov oka msto pro jeho nablskanou KTM pro njakou slenu z koupalit.  Jinak bych rd trochu odboil a pipoml,  e Mila je nejmlad,  ovem myslm nejodvnj len naeho teamu a to pro to, e se zastuje ji tm pravideln MRj sm sem se o tom pesvdil cca ped 14 dny v Jinn!!!!! A te zpt k drustvm v Pacov trochu zklaman z naeho zmenehho drustva jsme se v sobotu rno vydali smr Pacov.  Jirka s rodinou obvali depo ji den pedem a pipravovali si prostor pro oberstven , kter provozuj (mimochodem stejky jsou fakt luxusn!) a pitom nm dreli ndhern msto v depu hned nad trat. Co ns ale neekalo za pekvapen  ..pi pihlen se zjistilo e nae drustvo neme bt platn a to pro to, e jsme asi z 5 parametr v propozicch nesplovali asi ani 1 (pozn redakce: pt by si je chtlo asi pest J) a proto jsme se do zvodu museli pihlsit kad pouze sm za sebe..  teda krom Jirky ..jakmile se ostatn teamy dozvdli e Jirka nem angam ihned po nm managei ostatnch drustev shli jako po posile  (pozn. redakce nezapomenout poslat fakturu za zapjen jezdce do jinho teamu!!!) . Tak to byl zatek a te k trninky seznamovky probhali hladce, tra za cel tden pkn prokropen a vyjdli se hezk stopy a koleje..seznamovky jsou na AC na mj vkus docela krtk.. ale probhli bez pot.  Nsledovala rozprava,  pi kter bylo sdleno, ekl bych rekordn slo, 360 pihlench motocykl, to znamenalo, e kad kategorie mla pi startu pln startovac rot!  Po tto informaci nm spadla brada a s tmto vrazem jsme poslouchali dle  v kategorii hobby MX2 kde startoval Patrik bylo pihleno neuvitelnch 65 jezdc a kvalifikace mla rozhodnout, kdo pojede dom a kdo se me zastnit zvodu ..  Patrik ml  17 as v tto nabit konkurenci  co mu zajistilo i dobr msto pro starty.  V pestvce mezi zvody a kvalifikacemi museli poadatel upravovat tra  co je pi tak velkm potu motorek nutnost.. a tm nabval skluz v asovm harmonogramu.  Jako prvn na start nastoupil Patrik start se mu povedl a jezdil nkde v prvn destce,  ovem pak piel pd (pozn. redakce: zejm pli sledoval pozad sleny 131, kterou se stle ,,snail pedjet a zejm pehldl drku v otce) po t sthac jzda a v cli tum nkde k20 mstu.  Jirka dobe odstartoval a cel zvod jel s jistotou a dojel si pro 11 msto.  Pak jsem se konen dokal j ..bylo nco kolem pl tvrt! A na start jsem el nkde kolem 40 msta a to u se na startovm rotu moc vybrat ned, startoval jsem tedy ne pli tastn pozice. Tomu co se stalo pak jsem zkoro nevil ani j sm spadl ebk a j byl za prvn otkou tet! trvalo to ovem asi pouh 2 zatky J ale ten pocit kdy vyplte na startu rybnk dalm 40 borcm na sjet mitasce je k nezaplacen! J no a pak u se to se mnou vezlo piel pd a pozdji jet defekt zadnho kola.. take jsem nedojel.  Druhou rozjku jsem tak nedojel, kdy nezradila technika ale tlo ( u se mi asichtlo spt ..bylo toti nco kolem osm hodiny a to je peci jen po veernku!!).  Druh rozjka se Jirkovi opt povedla a dojel na 13 mst a celkov by to mlo bt 11 msto a urit drustvu, ktermu se propjil, pinesl hezk vsledek! Patrik ml druhou rozjku celkem smolnou.. na startu se pimotal do hromadnho pdu .. rychle se ale vzpamatoval a dohnl, co se dalo, dostal se znovu a opt k jedin slen  startovnho pole -131- kterou za dnou cenu (nevme jestli nechtl nebo nemohl) nepedjel..  takto probhal zvod asi do poloviny a v tom Patrik nikde  za pr minut pitlail svj specil s tm e mu opt vypovdl motor. Stalo se to letos ji po tet, tentokrt ze zatm jet nezjitn piny. Kdy to shrnu, tento zvod pro n tm vsledkov nic moc, ovem za cel den jsme zstali vichni njak cel,  take jsme spokojen odjdli dom.  Budeme se tit na dalch zvodech!

Poslno od admin at 23/07/2016 06:29 GMT | (2066)
 Email Printklikni pro dal...

2.7.2016 SMS Praha - Kraslice
vce od tho autora ()
Dky Bambejsovi zde mme dal aktualitu a mly bt tak fotky. Dky adminov ikovnosti tu ale nebudou, protoe je omylem smazal. Tmto se omlouvm a Bambejsovi velk dk za obtavost a aktualitu!!
....Pu slibovan report z Velikonoc, pardon z Kraslic v Krunch horch.
Bohuel stle nemm licenci a tak mi nezbvalo ne jet dlat klukm podporu v depu. Pvodn jsem chtl jet s Mrou a Mrou ale kdy mi ekli, e jedou v ptek v 14:00 a berou to pes Prahu a tamj koncert Lucie(as Lucie Bl hdm), nael jsem nhradn een v podob jzdy v dzlovm Fauv s panem Lsou a Holubem nejml. Toto rozhodnut se ukzalo jako geinln! Cesta z ihn do Kraslic nm sice dky m precizn navigaci a i zajce na asi jedinou nonstop pumpu od Plzn na sever(OMV Sokolov, zdravme slenu v zbhu ), trvala 4 hodiny, ale legrace jsme si uili ranec. Protoe jsme si nenali kde v Kraslicch tra je(co do pt urit napravme[a nebo taky ne ]), nechali jsme se navst navtm chlapem, kterej nm trvdil, e bydl kousek od trati. No, po stoupn asi 18% v ulice irok sotva na traka jsme dojeli nkam jako Zelen Lhota Tisov(co jak jsme pozdji zjistili bylo doslova na druhm konci Kraslic). Chyba byla evidentn na na stran, urit jsme patn odboili na kiovatce dle slov toho spiana "tvaru mkk " a tak se nechali navst od Milana Vanka, u kterho jsme nahlsili pjezd na 22:00(as hovoru byl 23:54). Po pijezdu do depa jsme si jet hodinku pokali na M+M a v 1:15 ulehli k nim neruenmu spnku( d隝, houpn auta, Lsovo chrpn, Mrovo chrpn, Covo ze spnku remcn o odregistraci, opilci v depu s fandcm troubtkem....!)

Konen nov den a vidme tra. Slova nemaj vznam, kouknte na fotky, tra ns opravdu pekvapila a vichni jsme z ni byli pif paf. Povrch skvle prodn nakropen, krsn skoky a mlad holky praporkky, po cel den a do 17:15(kdopak, e to m 2.rozjku po tomto ase? o tom pozdji) ideln podmnky pro motokros - byli jsme jak v pohdce.
V kategorii vetern ns jako ji tradin reprezentovali s slem 27 Milan Vanek a s 98kou Mra Brek. Vsledky bohuel nemm ale oba kluci bojovali jako tygi a zvl᚝ po startu si v prvnch nkolika zatkch nedarovali ani centimetr! V 50ccm n tm pak zviditeluje malej Milnek, jeho jzdu jsem bohuel sledovat nesthal, ale vm, e pod vedenm zkuenho otce z nj roste velk hvzda, drm palce!
Kategorie Hobby Open pin nejpestej startovn pole. Meme zde vidt jezdce jak na dvoutaktnch 125kch(n Patrik Holub), tytaktnch 250kch(Mra Stank)  tak na 2T 250 a 4T 350/450. A na kopcovit trati je vkon nap. 2T 125ky a 4T 450ky hodn poznat. I proto pat za sobotn vkon Patrikovi velk uznn, obzvlt za 2. jzdu kde jezdil  na 125ce dlouho 6., po mrnm zavhan na dvojku pak dojel 7. absolutn!!! Vsledek z obou jzd znamen celkov 5. msto a ztrta pouze 2 body na 4. a 4 body na 3. - dobr prce. Jet vt pardu nm pedvedl Mra Stank. V 1. jzd dobr start a nsledn suvernn jzda kdy se dostal do ela u v polovin zvodu znamenala 2. msto a zisk 25 bod. Do druh rozjky jsme Mrovi vichni dreli palce hlavn aby dobe odstartoval. Nkdo byl ale proti a Mru v 1. zatce vyvezl skoro mimo tra a to znamenalo sthac jzdu z cca poloviny startovnho pole. On to ale nevzdal, nasadil nasranej vraz a za 4 kola u byl opt v ele. Fantastick! Mrovi poslm vekou gratulaci, tucet rudch r a plyovho medvdka.
U nm chyb jen Vaek Lsa, kter startuje v kategorii OPEN. Vaek bojuje hlavn tm, e jezd vechny zvody, take ped Kraslicemi byl prben 2. v serilu. Na tto trati je znt jakou obrovskou vhodu Vaek m dky krocen Hondy CRF 450. V kopcch mu vkon hodn pomhal a bylo vidt, e jzda ho obrovsky bavila. No, sp ta 1. tedy, protoe jak u jsem zmioval v 17:15 se spustila prtr a zaalo lt jako z konve. V dsledku toho vypadala 2. jzda OPEN jako apokalypsa. Poadatel se, ale rozhodl zvod nezkracovat, nejsme pece njak uplakan utlisti, a tak Vaek v lijku odjel 20min + 2 kola. Jak krsn vypadal se podvejte ve fotogalerii. Po odjezdu z depa to vypadalo, e pan Lsa byl na jinch zvodech ne vichni ostatn.
Dom jsme dorazili v 23:00 pinav, unaven ale obrovsky tastn(nejvt radost ml Vaek, e vidl z vyhldky hrad Loket a Patrik ze slunce zapadajcho v pozad za jeho Suzukou, oboj ve fotogalerii).
Mjte se krsn a kdy bude dal report Vm neeknu, protoe to nevim, tak

Poslno od admin at 03/07/2016 11:31 GMT | (2161)
 Email Printklikni pro dal...

26.6.2016 Sdruen pebor SMS - Jinn
vce od tho autora ()
Bambejs poslal aktualitu ze zvod v Jinn:
Ahoj, poslm report z bltivho jinna.
Den po jihoeskm peboru v Nihoovicch, v krsn datum 26.6.2016 byl na programu MOTUL CUP v jihoeskm Jinn. Dlouho mli tento zvod naplnovan odjet Mra Brek s Mrou Stakem. Mra S. jak je jeho dobrm zvykem zrovna dobe neplnoval. V sobotu v 11hod spolu se mnou, Bambejsem, nastoupil na triatlon podan nejvtm mafinem v Horaovicch. 500m plavn, 22km na kole a nsledn pes 5km bhu. Co Vm budu povdat, nen to legrace. Odpoledne jsme jeli podpoit kamardy do Nihoek a po zvodech chvtali zpt do Horaovic aby Mra stihl od 19:00 nstup do prce. Domluvili jsme se, e v 6:45 m vyzvedne. J, disciplinovan lovk, v 6:40 v pozoru nastoupen ped barkem jsem byl. No, jak se dalo ekat, ne Mra dorazil, stihl jsem si pohladit sousedovu koku, dceru, manelku, matku. Sndl jsem bann, jogurt, bannovej jogurt a vypil loui pod autem. Konen Mra na obzoru, a dobe rozhodn nevypad. Na mou otzku "Kolik jsi toho naspal?", se dokm pouze zavrtn hlavou. Gratulace! Mra B. vzorn pipraven byl, tak u jen natankovat a hur do Jinna. Protoe jsme chvtali, chopil jsem se zen a nasazenmu tempu by tko sthal sm mr. Rossi. J, sam chvla na 2,5litrov 5-ti vlec znla kabinou (smrt downsizingu!!!).
Po pijet do ne zrovna naplnnho depa se li kluci pihlsit a j se dal do pipravy motorek. Nae obavy o sjzdnost trat se ovem pi nvratu kluk z pejmky naplnily, ba mon peplnily. Ca brblal jet mnohem vc ne Kamnek a dokonce si pod vousy utrousil cosi o "odregistraci"? Jak bylo nae pekvapen kdy se za chvli sunul od pejmky s pivem v jedn ruce a v druh ruce mval na ns uetenou ptistovkou. "Tak m odhlsili, prej u jsem osmej takovej co to vzdal." Mra u prost na sraky na trati(nebo po zvod v kalhotech,vi Mro) nem 3. tden po sob nladu. A tak jsme vechny nadje vloili do Mry B. jedoucho kategorii vetern. Jen jet pro piblen jak to na trati vypadalo dodm, e seznamovac trnink jelo 5 lid. Ale prosm ze 6-ti kategori - z vetern se na tra rno neodvil nikdo, z ostatnch vdy po 1 jezdci. Take asi tak.
Kvalifikace u je jin kafe, kdo chce jet zvod mus odjet alespo 1 kolo. To  Mra B. 3x pevil. V kadm kole ovem pd a nejlep as 3:54 Od kvalifikac ovem svtilo slunko a tak tra postupn osychala. Co nevyhnuteln vedlo k vytvoen proslul jinnsk "jednokolejky".
N zvody ns pijel podpoit zjezd ze Suice, autem s nejlep samolepkou na zadnm okn EVER!!! Dky kluci. 1. rozjku veto Mra objel 3 kola a po velkm pdu za clem, tam pod tm velkm kopcem, zajel do depa etit sly na 2. jzdu. V t se ji lehce prilo a tak Mra odjel zvod cel. Umstn nevm, nen dleit, dlet je, e se z toho rno nepo... a nabral pr bod do serilu a cenn zkuenosti na bahn, ehm totlnch srakch.
Krsnou a divcky atraktivn jzdu pedvdl "kluk" s tajemnou pezdvkou "Bordel". Kdo mi na email "puk.elika@gfox.com pole jmno tajemnho jezdce m u m drkov poukaz v hodnot 1000ft na nkup vrobk od firmy MX Motocomponents.
Za tden se mete tit na report ze zpadoeskch Kraslic kde se sjede snad polovina tmu!

Poslno od admin at 28/06/2016 04:16 GMT | (2076)
 Email Printklikni pro dal...

25.6.2016 SMS Jin echy - Nihoovice
vce od tho autora ()
25.6.2016 se jel seril SMS Jin echy na hezk trati v Nihoovicch. Vichni oekvali, e bude parn den a tak to tak od rna bylo, mon i proto bylo startovn pole ponkud v men potu. Trninky a kvalifikace se jely za velkho vedra a na pknm prachu i pesto, e Pan Mrzek suprov kropil trat. Z naeho teamu se pedstavili 3 jezdci. Konen po dlouh dob nejedn kvli podzimnmu pdu a  maturitn zkouce se po druh na zvodech ukzal v td MX2 Pja Brejcha. Jako dal v Hobby MX2 byl Patrik Holub. A tet z ns byl ve td Hobby MX1 Jirka uk. Nikdo z ns si nestoval na krsn letn poas, i kdy mohlo bt trochu men vedro! Po kvalifikacch jel na tra do prvnho startu Jirka. Protoe jel jako prvn, ml trat dobe nakropenou a Jirka dojel nkde kolem poloviny startovnho pole. Dal vyjel na tra Patrik, nedal se ani kdy v polovin zvodu zaala prtr a bylo s toho krsn 7 msto. A nakonec jel Pja, jeho tda byla pro mal poet jezdc slouen se tdou OPEN. Tsn ped jeho jzdou pestalo pret, ale trat byla sam loue, dky kterm musel odhodit hned po 3 kole brle a bylo z toho tak 7 msto. V druhch jzdch si Patrik dojel pro opt asn 7 msto. Ostatn mli blb den. Jirka, kter ve druh jzd trefil strom, musel odstoupit. Pju po prvn jzd bolelo zpst, i kdy bhem prvn jzdy nespadl. Po startu do druh jzdy zjistil po 10 minutch, e ruka  bol vc ne ekal a radji odstoupil. Nakonec se poas udobilo a vyhlen probhlo za slunka. Tme se na dal zvody.
25.6.2016 SMS Jin echy - Nihoovice (Ma)

Poslno od Brejcha at 26/06/2016 20:04 GMT | (2057)
 Email Printklikni pro dal...

18.6.2016 OffROAD Maraton - Dobany
vce od tho autora ()
Tradin ternn zvody v Dobanech - Offroad Maraton 2016 si nenechal ujt Mra Brek, Luk eliska a Mra Stank. Kluci vyrazili do Doban u v ptek, aby si mohli dt zavdc kolo, ale nakonec kolo nestihli, protoe byly men komplikace s dopravou Lukovo motorky do Doban, protoe se do obytku 3 nevlezou. Nakonec se obtoval admin, kter vstal ve 4 rno a motorku spolen s ospalou Ssou do Doban dopravil. Depo pro motorky v Dobanech bylo opt peplnn. Cca 180 motocykl je u na dobansk trati na hran a bhem zvodu to bylo na pozmnn trati znt. Letos se startovalo ji v 7 rno a zvod trval 2 hodiny.
Mra Brek startoval v kategorii Pohr Moto Vetern. Jel na jistotu, vyvaroval se pdm a zkuen jzda mu vynesla pkn 12. msto z 32 zvodnk.
Luk eliska startoval v kategorii Pohr Moto E1. Byl to Lukv prvn leton zvod a hned dvouhodinovka. Lukov jzd nechybla rychlost, ale protoe se nevyvaroval mnoha pdm, nemohl letos Luk pomlet na lep umstn, ne je 19.msto z 36 jezdc.
Mra Stank v Dobanech sbr kadoron vavny v prestin kategorii Mistr Moto E1. Letos mu utekl zatek sezny z dvody zlomen kln kosti, kterou si pivodil hned na prvnm trninku. e u se zan opt rozjdt ukzal minul tden v Hraditi a dnes nm to potvrdil. Dlouhou dobu jel na prvnm mst. Pak pilo zdren v jednom z brod, jeden pd a Mru to stlo 2 msta v poad. Clem projel na krsnm 3. mst.
Klukm pat podkovn za reprezantaci a pknou podvanou.
Fotky od Ssi zde:
18.6.2016 24hod Offroad Maraton 2016 Dobany (Ssa)

Poslno od admin at 19/06/2016 05:13 GMT | (2289)
 Email Printklikni pro dal...

12.6.2016 SMS Praha - Hradit
vce od tho autora ()
Mme tu aktualitu od Cni z nedlnho Hradit...dky!....
V Nedli 12.6.2016 se jel v Hraditi u Klatov dal dl serilu VVL Grosskopf Steel PRO CUPu kter m u nkolik let na starost Vclav Vizinger. Jeho dlouholet zkuenosti peduruj vdy skvl zvody a ani tentokrt tomu nebylo jinak. I pesto e v Hraditi nen dvakrt velk arel bylo ve pipraveno na jedniku.
Protoe to m cel n team za humny mli jsme velk zastoupen nejen na trati ale i v depu. Nkolik Teamovch fotograf (Ma ale nov i Patrik) Ve vtin td zastoupen minimln jednm naim jezdcem a nespoet mechanik a fanouk. Tak vypadalo zzem naeho teamu.
V nejmen kubatue 50ccm jel ji standardn n nejmlad pilot Milan Vanek Jun. I pes aprlov poas a hory blta se na svch malinkatch kolekch dostal pokad do cle a podal super vkon. Pesn vsledky zatm neznm ale urit zde brzy budou viset. Nejvt zitek ml Milnek stejn asi z bhn v potocch blta na konec zvodu, ale kaho bav nco :-D
Ve veternech jeli dva nae dresy. Milan Vanek a Mra Brek. Milan jel po startu vdy vborn, ale bohuel ho jednou zradila motorka, kter se pestala kamardit, podruh to byla myslm jezdeck chyba nebo pd. Propadl se tedy z cca 5. pozice na chvost, ale dky skvl jzd se dokzal v obouch jzdch probojovat do prvn destky. Mra ml skvl starty, ale v prvn bltiv jzd si zalpl motorku a propadl se dozadu. Ve druh po opt perfektnm startu si se svou Yamahou ustlal hned v prvnm kole a pak bojoval kolem 15. pozice.
Ve td Amater Open jsem v naem dresu mohli vidt po del dob Standu Ulrycha, kter se cel den pral jak se svou Hondou, tak s haldou bahna na trati. Jeho pesn umstn neznm ale podle toho jak pinav pijel vdy do depa tak musel jet skvle.
V nejrychlejch licencch A+B n dres u pravideln voz Vaek Lsa. Tato kubatura se u njakou dobu vyznauje tm, e kvalita pevyuje kvantitu, a nen moc jezdecky obsazen a i tak je na co se ale dvat. Touto kategori asi nejvce zamchalo poas protoe jeli jako posledn a do lou a potok blta kter byly na trati ped druhou jzdou se odvili pouze 4 jezdci. Samozejm u toho Vaek nechybl. Dojel 3. a kdy se pipoetl vkon z prvn jzdy bylo z toho krsn 3. msto celkov. Gratulace Venco! Dky odvaze a jezdeckmu umu si i udrel TOP 3 v prbnm poad.
Nejobsazenj tdou obecn ale i nam tmem byla vak tda Hobby Open. Tam jsme jeli hned ti a myslm, e vichni vborn protoe pro vechny to byla TOP 10. J sem po vydaen jarn pprav v nemocnici vyrazil letos na prvn zvody a protoe mi to bav jet mnohem vc ne ped razem se mi povedlo vyhrt kvalifikaci. V prvn jzd kdy jet blta tolik nebylo jsem po klasicky pokaenm startu jel tak nkam co mi tlo dovolilo a vymkl jsem z toho 3 msto. V druh jzd kdy se jelo v obrovskm lijku a bahn m to u njak bavit pestalo a poslepu jsem dojel 7. Celkem 5. Pepa Ludvk perfektn pevzal moje prvn msto z kvalifikace a prvn jzdu celkem suvernn vyhrl. V druh bltiv k tomu pidal 5 msto a celkov z toho bylo krsn 2 msto. Gratutulalace!
Tetm jezdcem byl Franta dlouh kter si jako erstv maturant pijel po dlouh dob piichnout ke splenmu benznu. I on jel po tak dlouh dob hezky a bylo z toho 7. a 9. msto a dky zamotan druh jzd z toho bylo 7 celkov. Gratulace k maturit a k 7. mstu.
Pt vkend se tm dl na motokros do Blic a Offroad maraton do Doban, kde uvidme zase po roce jezdce jako a, bambejs a dal take ns urit pijete podpoit. Ahoj.
Ca

Poslno od admin at 13/06/2016 12:17 GMT | (2860)
 Email Printklikni pro dal...

22.5.2016 SMS Praha - Tupadly
vce od tho autora ()
Vaek Lsa nm poslal report z nedlnch Tupadel....
Bylo parn nedln dopoledne a.  psal se 22 kvten a na tetm zvod STEEL PRO CUPu v Tupadlech u Klatov, se za n team, postavilo na start celkem 6 zvodk.
Zaneme od tch nejmench. V Juniorech zvodil Mila Vanek. Bylo na nm vidt se dobe vyspal a u od rna pobhal s kamardy po depu, cel den mu neopadal smv na tvi a nebt nkolika pd a nslednch sthacch jzd, by to byla urit bedna, tentokrt se ale musel spokojit s celkovm 10 mstem.
Ve skupin Hobby MX2 ns reprezentoval Pepa Ludvk a Patrik Holub, veer ped zvodem Patrik trnoval kondici v hani s fanynkami na parketu a proto se rno po pjezdu ctil velmi sv, odpoat a pln sil a testosteronu, ml natolik sil e po kontrole stavu pneumatik na svm specilu usoudil, e je poteba ostejch pry, proto poslal svho mechanika Jardu pro nov pneu a jet ped prvnm trninkem pezuli a to byla oividn dobr volba. O trnincch se v klidu seznamoval s trat, kter po obasnm kropen pipomnala ledovou drhu, zato zvody vypadaly velmi dobe, koda jen e v prvn rozjce se dostal do drobnch problm s technikou a tm se pipravil o mon 8 msto. V druh rozjce ml pkn start a soupem i divkm ukzal, e s nm musej ve pedu pole potat. Celkov vsedky bohuel nevm, budou zde urit co nevidt. 
Pepa si v prvnm zvod vybral trochu smly, hned po pejet startovacch ebku zavadil o zadn kolo soupee a to ho nemilosrdn poslalo k zemi, Pepu to ale jako zkuenho matadora vbec nerozhodilo a to co nsledovalo po tom, to by se nechalo pirovnat k zbrm z aknho filmu! Pepa se z poslednho msta rval kupedu a ped koncem zvodu dohnal prvn ptku, druhou rozjku u si dal na kontakty po startu pozor a vechno belo jako na drtkch. Pepa si na vyhlen doel pro Pohrek a s blaenm smvem odjdl dom.
Ve skupin Open jsem n tm zastoupil j koda byla, e se ns selo pouze asi 9, co m trochu mrzelo protoe jsem v zdi startovnho pole neml moc s km zvodit J. Po menm trninku ns zbylo dokonce 8 protoe ml jeden z koleg velmi nepijemn pd a musela zashnout zdravotn sluba-nafukovac lehtko-majky.. fuj  doufejme e se brzy d dokupy.  A protoe byl od samotnho rna hic jako na sahae, samotn rozjky nm zkrtili na 17 minut + kolo a na prvn rozjku nm vydatn nakropili tra, take bylo o zbavu postarno.. kdybych ml njak barvit vylit svj pocit myslm e u pesn vm, jak se ct erstv narozen tele, kter si stoupne roztesenma nohama na led! J  Rozjky byly tentokrt divcky mn zajmav jak se odstartovalo, tak se dojelo koda mal asti. Dojel sem nkde v zdi ale piln sbrm body do serilu!
A posledn nmi zastoupenou skupinou byli Veterni, kde byli Mila Vanek sen. A Mra Brek.  Na samotn start se postavil u jen Milan,(Mrovovo absenci probereme pozdji) kter ml hezky nalpnuto v prvn rozjce ale zhruba v polovin zvodu prorazil zadn kolo (tmto bych chtl oslovit Milovi sponzory urit by Milana potil drek napklad ve form njakho bezduovho systmu tubliss nebo mousse co zvod, to due...) druhou rundu u dojel celou a celkov mu to hodilo tum 12 msto.
Tak a te nae ern ovce Mra Brek, ten odjezdil trnink, kvalifikaci a pak se nepozorovan vytratil, dajn na njak koncert jaksi kapely ac/dc  snad.  Neslchno  za co m teda velk vroubek a ko! J  ale uvidme, uvidme teba ho ta nvtva koncertu nabila bude se o to vc bude snait na dalch zvodech!
Take kdy to nakonec vechno shrnu vichni jsme dojeli zdrav, spokojenm, nkdo s pohrkem a kdo si neuhnal pohr, ten ml anci alespo na podn pal.

Poslno od admin at 24/05/2016 04:16 GMT | (2085)
 Email Printklikni pro dal...

21.5.2016 XC Munik - Horaovice pedmst
vce od tho autora ()
V bvalm muninm skladu pobl Horaovic pedmst se 21.5.2016 konal jubilejn, 10.ronk cross country zvodu horskch kol - XC Munik. Monost si zakrosit na horskm kole a ukzat se v naem tmovm dresu vyuil Luk Pavelec, Martin Adamec a Martin Ludvk. Vichni 3 jeli v kategorii Hobby, spolen s dalmi 20jezdci. ekalo je tedy velice nronch 15km lesnm porostem, kde prudk vjezdy stdaly technick sjezdy a jezdec neml ani chvilku na odpoinek. Nejlpe si vedl Luk, kter skonil v prvn destce, tsn za destkou skonil Martin Ludvk a Martin Adamec zaslou pochvalu za vytrvalost, e po kritickm prvnm kole nevzdal, ale staten bojoval a do cle. Kluci mli velkou divckou podporu a vichni zasluhuj respekt a velk dk za vbornou reprezentaci. Mezi fanouky nechybl ani Petr Bednarik, kter bohuel nemohl zvodit, protoe v ptek jej ek operace menisku. Na konci fotogalerie najdete tak ofocen vsledky zvodu XC Munik 2016. Fotky jsou od Ssi a tak admin pobhal po trati s mobilem v ruce.:
21.5.2016 XC Munik - Horaovice pedmst (foto Ssa)
Poadatelm dky za super akci!

Poslno od admin at 22/05/2016 07:44 GMT | (2702)
 Email Printklikni pro dal...

28.5.2016 Horaovick padestka - 51.ronk
vce od tho autora ()
V sobotu 28.5.2016 se kon dal ronk dlkovho pochodu Horaovick padestka 2016. V poslednch letech krom pch turist si mohou vyzkouet svoji kondici tak cyklist. Lze volit z tchto tras:
p - 7km, 15km, 25km, 50km a 100km
cyklist - 15km, 27km, 57km a 107km
Mapy jednotlivch tras si mete prohldnout zde:
28.5.2016 - Horaovick padestka 2016
Mme v plnu 107km. Na tuto trasu budeme vyret v 6:00 ze zmeckho ndvo v Horaovich. ek ns "non smyka", tj po asfaltu, pes Tebomyslice, Paejov, Beany, Hradeice, N.Hory, ejkovy, Hrdek, Suice a zpt po hlavn silnici na zmeck ndvo. Odtud pes pedmst do Hlupna, pes Sedlo do Mnichova, Krty, Strakonice, lesem do Kraselova, Hoslovic a odtud zpt pes Volenice, Veechov a Svat Pole na ndvo zmku v Horaovicch.
Pokud je 107km moc, mete se k nm pipojit v cca 8:45 na zmeckm ndvo a absolvovat s nmi 57km.
Pokud i 57km je moc, doporuujeme si zajet alespo 27km pro radost.

Poslno od admin at 18/05/2016 09:13 GMT | (1804)
 Email Printklikni pro dal...

21.5.2016 XC Munik - Horaovice pedmst (pozvnka)
vce od tho autora ()
V sobotu 21.kvtna 2016 pod MTB Jekov dal ronk cyklistickho zvodu v cross country - XC Munik. Jede se na prodnm okruhu (cca 4km) v bvalm muninm skladu. Pojede se v kategorich Elite (6 okruh), hobby (4 okruhy), vetern (3 okruhy) a eny (3 okruhy).  Registrace do zvodu od 12:00, start zvodu ve 13:00hod.
Pipraveno oberstven nejen pro zvodnky, ale tak pro divky.
Z naeho tmu by mli bt k vidn minimln 3 jezdci, take pijte fandit!

Poslno od admin at 18/05/2016 08:58 GMT | (1757)
 Email Printklikni pro dal...

<<Prohlet archivovan aktuality>>
Partnei 


Jakkoliv uit obsahu, vetn pevzet, en i koprovn text a fotografi, je bez souhlasu admina zakzno!